Sunday, April 26, 2015

ક્રોધનો પરિવાર


શું તમે ક્રોધના આખા પરિવારને ઓળખો છો?
ક્રોધની એક લાડકી બહેન છે - જીદ
ક્રોધની પત્ની છે - હિંસા
ક્રોધનો મોટો ભાઈ છે - અહંકાર
ક્રોધનો બાપ, જેનાથી એ ડરે છે - ભય
ક્રોધની દિકરીઓ છે - નિંદા ને ચુગલી
ક્રોધનો દિકરો છે - વેર
આ પરિવારની નખરાળી વહુ છે - ઇર્ષ્યા
ક્રોધની પૌત્રી છે - ઘ્રુણા
ક્રોધની મા છે - ઉપેક્ષા
અને ક્રોધના દાદા છે - દ્વેષ

તો આ ખાનદાનથી હંમેશા દૂર રહેજો તો ખુશ રહી શકશો.


No comments:

Post a Comment

free click here